همشهري نيوز


نسخه پشتیبان از وبلاگ " همشهري نيوز "

متن آهنگ سکوت ميثم ابراهيمي اين سکوت چشمام به نفعته خودت ميدوني که قلبم طرفته ولي عاشقي همينه کسي به پاي کسي نميشينه ميدونم عشقم خاطره ميشه برات تو که نميدوني دل عاشق منو ميسوزوني ميدونم نميموني يه روزي ميري ميدونم که يه روز حرفتو پس ميگيري با اينکه من هنوز مراقب اين عشقم من و تو آخر قصه جدا ميشيم از دل هم نميتوني بموني پاي دلم تو منو ميسپري آخرش عشقم دست خودم از همين ميترسم ميدونم که يه روز صبح که بيدار بشم نيستي پيشم نذار که بيشتر وابسته بشم مطمئنم تو يه کاري ميدي عشقم دست دلم بيخودي نيست ترسم يه طرف قلبت يکي ديگس يه بار ديدم توي دستات ازش يه عکس واسم بدترين عذابه کاشکي بيدار شم ببينم يه خوابه آخه هنوزم دوست داره تورو دلم راهي نميمونه واسه قلب اين عاشق ديوونه واست يکي ديگه عزيزه عزيزم من فقط تنها يه گوشه ي زندگيتم دير يا زود ميگذري از رو دلم عشقم httpsmusicdelirsingletracks167159
متن آهنگ روزبه نعمت الهي من پاي حسم به تو تا تهش هستم همه آخرين بار با تو ديدنم هوام غرق عطريه كه ميزنى تموم شواهد عليه توه خودت تنها مضنون قتل منى هنوز رد دستات روي قلبمه بيا خاطرات منو خاک كن هنوز اشكاي من روي گونمه بيا اين همه سرنخو پاک كن من پاي حسم به تو تا تهش هستم من اعتراف ميكنم با تو همدستم تورو برميگردونه پيش خودم همون خاطراتى كه دادي به باد فرار كن ازم اما هر قاتلى به محل جرمش دوباره مياد تو حبس ابد دادي به قلب من دل من ولى اعتراضى نكرد به هركى كه خواست علت مرگمو بگو عشقشو صحنه سازي نكرد من پاي حسم به تو تا تهش هستم من اعتراف ميكنم با تو همدستم httpsmusicdelirsingletracks299843
متن آهنگ راغب من پشتم به تو گرم بود مادر عشق اولو آخرمه سايه ي روي سرمه خدا ميدونه بالو پرمه مادرمه اگه يه وقتا دلم غم بود ميفهميد منو از حسش زود ميگفت خدا نگهداره تورو واسم ميكرد هى چپ و راست اسپند دود ببخشيد اگه تورو اذيتت كردم آتيش ميگرفتى اگه ميشد سردم من پشتم به تو گرم بود مادر نميخوره كسى به جز تو بدردم همه توجهت فقط واسه من بود واسه عشقى كه تو دادي به من ممنون با من خوب بودي وقتى حالت بد بود هرچى جلوم گذاشتى تو خوش طعم بود ببخشيد اگه تورو اذيتت كردم نصيحت ميكردي من گوش نميكردم چقد دنيا ازت حواسمو پرت كرد ببخش من گاهى راهمو گم كردم httpsmusicdelirsingletracks306079
متن آهنگ محسن ابراهيم زاده من يه بندم که از اين دنيا و اين آدما کندم من يه بندم که از اين دنيا و اين آدما کندم کار من شده فقط به اين روزگار بخندم اونقدر اين آدما دورم زدن حالم بده همه ي عمرم شدم تو زندگي آدم بده بس که بد ديدم ديگه ترسيدم پس کجا حال منو درک ميکني اي خدا من گله دارم ازت حرف حق دارم فقط جواب بي وفايي رو با وفا دادم فقط اين حق نيست تظاهر به خلقت باشم يا عدد سخت شد کارام با اين آدما سخت شد بد شد حالم با اين آدما بد شد اونقدر اين آدما دورم زدن حالم بده همه ي عمرم شدم تو زندگي آدم بده بس که بد ديدم ديگه ترسيدم پس کجا حال منو درک ميکني اي خدا من گله دارم ازت حرف حق دارم فقط جواب بي وفايي رو با وفا دادم فقطMusicdel موزيکدل اين حق نيست تظاهر به خلقت باشم يه عدد httpsmusicdelirsingletracks291995
آخرین جستجو ها